Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 71 iul 19, 2013

Noile cote ale contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

Tariful de risc pentru accidente de munca si boli profesionale, corespunzator codului CAEN al activitatii principale, s-a modificat incepand din 1 iunie 2013. In functie de acest tarif de risc se calculeaza contributia pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat.

 

 

In tabelul de mai jos gasiti valorile actualizate ale cotei contributiei la acest fond, pentru fiecare cod CAEN:

 

TARIFUL DE RISC - pe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN

 

valabil de la 01.06.2013

 

Nr. crt.

Activitatea din economia naţională

Clasa CAEN

Clasa de risc

Tarif de risc

1

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

111

4.25

0.27%

2

Cultivarea orezului

112

1

0.15%

3

Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

113

4

0.26%

4

Cultivarea trestiei de zahăr

114

1

0.15%

5

Cultivarea tutunului

115

5.75

0.325%

6

Cultivarea plantelor pentru fibre textile

116

5.5

0.316%

7

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

119

4

0.26%

8

Cultivarea strugurilor

121

2.25

0.196%

9

Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

122

1

0.15%

10

Cultivarea fructelor citrice

123

1

0.15%

11

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

124

2.5

0.205%

12

Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

125

4.5

0.279%

13

Cultivarea fructelor oleaginoase

126

1

0.15%

14

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

127

1

0.15%

15

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

128

1

0.15%

16

Cultivarea altor plante permanente

129

5.5

0.316%

17

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

130

4

0.26%

18

Creşterea bovinelor de lapte

141

4

0.26%

19

Creşterea altor bovine

142

2.75

0.214%

20

Creşterea cailor şi a altor cabaline

143

3.5

0.242%

21

Creşterea cămilelor şi a camelidelor

144

4.75

0.288%

22

Creşterea ovinelor şi a caprinelor

145

1

0.15%

23

Creşterea porcinelor

146

6.5

0.352%

24

Creşterea păsărilor

147

3.25

0.233%

25

Creşterea altor animale

149

1

0.15%

26

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

150

5.25

0.306%

27

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

161

3

0.224%

28

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

162

3.5

0.242%

29

Activităţi după recoltare

163

5.75

0.325%

30

Pregătirea seminţelor

164

1

0.15%

31

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

170

4.25

0.27%

32

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

210

4.5

0.279%

33

Exploatare forestieră

220

7.5

0.389%

34

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

230

1

0.15%

35

Activităţi de servicii anexe silviculturii

240

1

0.15%

36

Pescuitul maritim

311

1

0.15%

37

Pescuitul în ape dulci

312

1.5

0.168%

38

Acvacultura maritimă

321

1

0.15%

39

Acvacultura în ape dulci

322

3.75

0.251%

40

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

510

16.5

0.72%

41

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

520

10.5

0.5%

42

Extracţia petrolului brut

610

6.75

0.362%

43

Extracţia gazelor naturale

620

6.5

0.352%

44

Extracţia minereurilor feroase

710

5.75

0.325%

45

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

721

6.5

0.352%

46

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

729

9.25

0.454%

47

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei

811

6

0.334%

48

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

812

4.75

0.288%

49

Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

891

1

0.15%

50

Extracţia turbei

892

1

0.15%

51

Extracţia sării

893

5.5

0.316%

52

Alte activităţi extractive n.c.a.

899

12.5

0.573%

53

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

910

5.75

0.325%

54

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

990

11

0.518%

55

Prelucrarea şi conservarea cărnii

1011

2.75

0.214%

56

Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1012

2

0.187%

57

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1013

2.75

0.214%

58

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor

1020

3.75

0.251%

59

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1031

5.75

0.325%

60

Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1032

1.5

0.168%

61

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1039

4.5

0.279%

62

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1041

3.75

0.251%

63

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1042

6

0.334%

64

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1051

2.75

0.214%

65

Fabricarea îngheţatei

1052

3.25

0.233%

66

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

1061

5

0.297%

67

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

1062

3

0.224%

68

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1071

3.75

0.251%

69

Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1072

3.5

0.242%

70

Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare

1073

4.75

0.288%

71

Fabricarea zahărului

1081

6.25

0.343%

72

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1082

1.5

0.168%

73

Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1083

2

0.187%

74

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1084

1.25

0.159%

75

Fabricarea de mâncăruri preparate

1085

2.5

0.205%

76

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1086

1

0.15%

77

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1089

1.5

0.168%

78

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

2

0.187%

79

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1092

1

0.15%

80

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1101

3

0.224%

81

Fabricarea vinurilor din struguri

1102

2.25

0.196%

82

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

1103

1

0.15%

83

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1104

1

0.15%

84

Fabricarea berii

1105

4

0.26%

85

Fabricarea malţului

1106

1

0.15%

86

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

1107

4.25

0.27%

87

Fabricarea produselor din tutun

1200

2.25

0.196%

88

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1310

5.5

0.316%

89

Producţia de ţesături

1320

8.75

0.435%

90

Finisarea materialelor textile

1330

1.75

0.178%

91

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1391

3

0.224%

92

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1392

2.5

0.205%

93

Fabricarea de covoare şi mochete

1393

1

0.15%

94

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1394

2

0.187%

95

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1395

2.25

0.196%

96

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1396

2.75

0.214%

97

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1399

4.25

0.27%

98

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1411

1.25

0.159%

99

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1412

2.75

0.214%

100

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1413

2.25

0.196%

101

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1414

2.5

0.205%

102

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1419

3

0.224%

103

Fabricarea articolelor din blană

1420

1

0.15%

104

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1431

1.25

0.159%

105

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1439

2

0.187%

106

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1511

1.5

0.168%

107

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1512

1.75

0.178%

108

Fabricarea încălţămintei

1520

2.75

0.214%

109

Tăierea şi rindeluirea lemnului

1610

5.5

0.316%

110

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1621

4

0.26%

111

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1622

2.75

0.214%

112

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1623

5.5

0.316%

113

Fabricarea ambalajelor din lemn

1624

2

0.187%

114

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

1629

4.25

0.27%

115

Fabricarea celulozei

1711

4.5

0.279%

116

Fabricarea hârtiei şi cartonului

1712

2.75

0.214%

117

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1721

5.5

0.316%

118

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1722

1.75

0.178%

119

Fabricarea articolelor de papetărie

1723

1.75

0.178%

120

Fabricarea tapetului

1724

1

0.15%

121

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

1729

1

0.15%

122

Tipărirea ziarelor

1811

1.5

0.168%

123

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1812

3

0.224%

124

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1813

1

0.15%

125

Legătorie şi servicii conexe

1814

1.5

0.168%

126

Reproducerea înregistrărilor

1820

1

0.15%

127

Fabricarea produselor de cocserie

1910

1

0.15%

128

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

1920

7.25

0.38%

129

Fabricarea gazelor industriale

2011

3.25

0.233%

130

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2012

3.5

0.242%

131

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2013

8.5

0.426%

132

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2014

6.75

0.362%

133

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2015

8

0.408%

134

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2016

6

0.334%

135

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2017

3.5

0.242%

136

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2020

8

0.408%

137

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2030

8.5

0.426%

138

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2041

3

0.224%

139

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

2042

4

0.26%

140

Fabricarea explozivilor

2051

3.25

0.233%

141

Fabricarea cleiurilor

2052

1

0.15%

142

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2053

1

0.15%

143

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2059

8.25

0.417%

144

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

2060

3.25

0.233%

145

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110

4.5

0.279%

146

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

1.75

0.178%

147

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2211

4.5

0.279%

148

Fabricarea altor produse din cauciuc

2219

2.75

0.214%

149

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2221

3.25

0.233%

150

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2222

2.75

0.214%

151

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2223

2.75

0.214%

152

Fabricarea altor produse din material plastic

2229

2.25

0.196%

153

Fabricarea sticlei plate

2311

5.5

0.316%

154

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2312

1.5

0.168%

155

Fabricarea articolelor din sticlă

2313

9

0.444%

156

Fabricarea fibrelor din sticlă

2314

6

0.334%

157

Fabricarea de sticlărie tehnică

2319

2.25

0.196%

158

Fabricarea de produse refractare

2320

9.25

0.454%

159

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2331

5

0.297%

160

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2332

4.25

0.27%

161

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2341

4

0.26%

162

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2342

6.75

0.362%

163

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2343

4.75

0.288%

164

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2344

4

0.26%

165

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2349

7.75

0.398%

166

Fabricarea cimentului

2351

7.25

0.38%

167

Fabricarea varului şi ipsosului

2352

6.25

0.343%

168

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2361

4

0.26%

169

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2362

4.25

0.27%

170

Fabricarea betonului

2363

4

0.26%

171

Fabricarea mortarului

2364

2.25

0.196%

172

Fabricarea produselor din azbociment

2365

8.25

0.417%

173

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2369

1.25

0.159%

174

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2370

7.25

0.38%

175

Fabricarea produselor abrazive

2391

4

0.26%

176

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2399

9.75

0.472%

177

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2410

9.5

0.463%

178

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2420

10.5

0.5%

179

Tragere la rece a barelor

2431

8.25

0.417%

180

Laminare la rece a benzilor înguste

2432

6.25

0.343%

181

Producţia de profile obţinute la rece

2433

5

0.297%

182

Trefilarea firelor la rece

2434

4.5

0.279%

183

Producţia metalelor preţioase

2441

1

0.15%

184

Metalurgia aluminiului

2442

10.25

0.49%

185

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2443

12

0.555%

186

Metalurgia cuprului

2444

7.5

0.389%

187

Producţia altor metale neferoase

2445

10.75

0.509%

188

Prelucrarea combustibililor nucleari

2446

5.75

0.325%

189

Turnarea fontei

2451

10.75

0.509%

190

Turnarea oţelului

2452

7.25

0.38%

191

Turnarea metalelor neferoase uşoare

2453

6.5

0.352%

192

Turnarea altor metale neferoase

2454

3

0.224%

193

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2511

4.5

0.279%

194

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2512

2.75

0.214%

195

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2521

5.25

0.306%

196

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2529

5.5

0.316%

197

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2530

3.75

0.251%

198

Fabricarea armamentului şi muniţiei

2540

7.5

0.389%

199

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2550

4.5

0.279%

200

Tratarea şi acoperirea metalelor

2561

3.5

0.242%

201

Operaţiuni de mecanică generală

2562

5

0.297%

202

Fabricarea produselor de tăiat

2571

3.5

0.242%

203

Fabricarea articolelor de feronerie

2572

4

0.26%

204

Fabricarea uneltelor

2573

5.75

0.325%

205

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2591

2.5

0.205%

206

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2592

1.75

0.178%

207

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2593

2.25

0.196%

208

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2594

4

0.26%

209

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2599

4.5

0.279%

210

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2611

2.5

0.205%

211

Fabricarea altor componente electronice

2612

1.25

0.159%

212

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2620

2

0.187%

213

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2630

1.25

0.159%

214

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2640

2.5

0.205%

215

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2651

2.25

0.196%

216

Producţia de ceasuri

2652

5.75

0.325%

217

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2660

1.5

0.168%

218

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2670

1.5

0.168%

219

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

2680

1

0.15%

220

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

2711

8

0.408%

221

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii

2712

3.25

0.233%

222

Fabricarea de acumulatori şi baterii

2720

8

0.408%

223

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2731

1

0.15%

224

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2732

4.25

0.27%

225

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2733

1

0.15%

226

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740

3

0.224%

227

Fabricarea de aparate electrocasnice

2751

5.25

0.306%

228

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2752

7.5

0.389%

229

Fabricarea altor echipamente electrice

2790

6.5

0.352%

230

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2811

7.5

0.389%

231

Fabricarea de motoare hidraulice

2812

7.25

0.38%

232

Fabricarea de pompe şi compresoare

2813

8.75

0.435%

233

Fabricarea de articole de robinetărie

2814

11

0.518%

234

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2815

5.25

0.306%

235

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2821

5.5

0.316%

236

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2822

8

0.408%

237

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2823

1.5

0.168%

238

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2824

2

0.187%

239

Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2825

1.75

0.178%

240

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

2829

3

0.224%

241

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2830

9.25

0.454%

242

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2841

4.25

0.27%

243

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2849

6.75

0.362%

244

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2891

5.5

0.316%

245

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2892

8.25

0.417%

246

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2893

5.75

0.325%

247

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2894

1.75

0.178%

248

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2895

1

0.15%

249

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2896

1

0.15%

250

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

2899

4.75

0.288%

251

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2910

10

0.481%

252

Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci

2920

2.75

0.214%

253

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule

2931

2.25

0.196%

254

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932

5.25

0.306%

255

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3011

8.75

0.435%

256

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

3012

1

0.15%

257

Fabricarea materialului rulant

3020

8.25

0.417%

258

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3030

7.25

0.38%

259

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

3040

1

0.15%

260

Fabricarea de motociclete

3091

1

0.15%

261

Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

3092

2.25

0.196%

262

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3099

1

0.15%