Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 74 feb 2, 2015

Noi regului privind constituirea dreptului de concediu pentru odihna
In virtutea prevederilor articolului 7 din Directiva 2003/88/CE si a interpretarii date de catre Curtea Europeana de Justitie conform careia statele membre UE sunt obligate sa isi ajusteze ordinea juridica interna astfel incat absentele de la munca pentru caz de boala sa nu altereze dreptul salariatilor la o perioada minima de concediu anual platit, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 12/2015 menita sa armonizeze prevederile Codului muncii cu directivele europene.

 

 

Actul normativ prevede ca, la stabilirea duratei concediului de odihna, perioadele de incapacitate temporara de munca, pentru oricare din cele 15 coduri de indemnizatie, sunt considerate perioade de activitate prestata. Noul act normativ a introdus si precizarea conform careia salariatul are dreptul la concediu de odihna chiar si in situatia in care intervalul concediului medical se intinde pe durata unui intreg an calendaristic.

 

De asemenea, perioadele de concediu fara plata pentru stagii de formare profesionala acordate la solicitarea salariatului sunt considerate perioade de activitate prestata.
Astfel, niciuna din situatiile de suspendare a contractului individual de munca enumerate mai sus nu va diminua dreptul de concediu de odihna anual al salariatului.

 

Acest normativ aduce precizari asupra unei situatii nereglementate specific anterior si anume: in cazul in care incapacitatea temporara de munca survine pe durata in care salariatul beneficiaza de concediu de odihna, atunci acesta se va intrerupe, iar salariatul va beneficia de zilele de concediu de odihna neefectuate dupa terminarea perioadei de incapacitate temporara de munca. Daca acest lucru nu este posibil, atunci zilele neefectuate din concediul de odihna vor fi reprogramate.

O alta prevedere introdusa stabileste obligatia angajatorilor de a acorda concediul de odihna neefectuat, cu acordul salariatului in cauza, intr-o perioada de 18 luni, incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care dreptul de concediu de odihna s-a constituit, acelor salariati care, in mod justificat nu pot efectua integral sau partial concediul de odihna la care au dreptul intr-un an.

Suspendarea si rezilierea contractului de munca; Sanctiuni
Legea 12/2015 mai prevede si dreptul angajatorului de a dispune suspendarea contractului individiual de munca incheiat cu salariatul impotriva caruia s-a dispus masura arestului la domiciliu. In cazul in care masura arestului la domiciliu a fost dispusa pe o durata mai mare de 30 de zile, atunci angajatorul poate dispune rezilierea contractului individual de munca.
Anterior introducerii acestei prevederi, anagajatorul putea dispune una din cele doua masuri in cazul arestului preventiv, nu si in cazul arestului la domiciliu.

A fost introdusa o noua situatie de incetare de drept a contractului individual de munca pentru cazul in care impotriva salariatului instanta stabileste interzicerea exercitarii unei profesii sau a unei functii. Incetarea de drept a contractului individual de munca putand fi dispusa numai la data la care hotararea judecatoreasca devine definitiva.

A fost prevazut dreptul salariatului ce face obiectul unei cercetari disciplinare prealabile de a fi asistat si de catre un avocat, pe langa reprezentantul sindicatului al carui membru este, dupa caz.

De asemenea, este introdus un paragraf nou ce stabileste ca fiind infractiune, pe langa fapta de a impiedica sub orice forma a organele competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte, spatii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseste in realizarea activitatii lui profesionale si refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii verificarilor privitoare la aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, in termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitari.

Sursa: Legea nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015