Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 75 ian 15, 2016

Noi regului privind acordarea deducerilor personale

Potrivit noilor reglementari, incepand cu 01.01.2016 au fost modificate sumele utilizate la determinarea deducerii personale.

Astfel, deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei (fata de 1.000 lei) inclusiv, dupa cum urmeaza:

 

(1) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei (majorat de la 250 lei);
(2) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei (majorat de la 350 lei);
(3) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere –500 lei (majorat de la 450 lei);
(4) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 lei (majorat de la 550 lei);
(5) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei (majorat de la 650 lei).

Deducerea personala reprezinta o suma cu care se diminueaza baza de calcul a impozitului pe venit si care se acorda pentru fiecare luna a anului, numai pentru veniturile din salarii obtinute la locul de munca unde salariatii detin functia de baza.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt regresive fata de cele de mai sus si vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei NU se acorda deducerea personala.

Limita maxima a venitului pentru care o persoana poate fi luata in intretinere s-a majorat de la 250 la 300 lei.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate persoanelor cu handicap si a urmatoarelor venituri:

a) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;

b) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice/paralimpice.

c) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in România;

Deducerea personala pentru copiii aflati in intretinere se poate aplica fiecaruia dintre parinti. Anterior, deducerea putea fi aplicata, la alegere, doar de catre un singur parinte.

Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia.

ATENTIE: numaii copiii pot fi luati in intretinere de ambii parinti. Pentru alte persoane aflate in intretineresuma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, sunt considerati intretinuti.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane.

Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

Formula de calcul a deducerii personale cuvenite:

Venit brut lunar din salarii (VBL)

Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere

Fara pers. in intre-tinere

Cu o pers. in intre-tinere

Cu 2 pers. in intre-tinere

Cu 3 pers. in intre-tinere

Cu 4 sau mai multe

pers. in intre-tinere

Pana la 1.500

300

400

500

600

800

De la 1.501 la 3.000

300 x [1 – (VBL – 1.500) /1.500]

400 x [1 – (VBL – 1.500) /1.500]

500 x [1 – (VBL – 1.500) /1.500]

600 x [1 – VBL – 1.500) /1.500]

800 x [1 – VBL – 1.500) /1.500]

Peste 3.001

0

0

0

0

0

Sursa: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015