Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 80/16.08.2017

Evidenta zilnica a orelor de munca si raportari ReGES

In conformitate cu noile reglementari, din 7 august 2017 toti angajatorii trebuie sa realizeze evidenta zilnica a orelor de munca prestate de fiecare salariat, cu mentionarea orei de incepere si celei de sfarsit a programului de lucru. Regula a fost introdusa in Codul muncii prin OUG nr. 53/2017.

In forma anterioara, articolul 119 stabilea ca angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat. Insa completarea adusa de ordonanta 53/2017 prevede explicit ca trebuie notate atat ora de incepere cat si cea de sfarsit a programului de lucru.

 

O noutate foarte importanta o constituie modificarea termenelor de raportare a modificarii contractelor individuale de munca pe durata derularii acestora.

Astfel, modificarea oricaruia dintre elementele contractuale enumerate mai jos impune incheierea unui act aditional la contractul individual de munca si raportarea in Registrul General de Evidenta a Salariatilor (ReGES) anterior datei la care modificarea isi produce efectele:

·     elementele de identificare ale angajatorului: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscala - CIF si sediul social - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;

 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
 • datele din actele de studii de lunga durata ale persoanei, precum si datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor de calificare;
 • datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;
 • tipul contractului individual de munca;
 • durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;
 • salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;

Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia.

Alte termene de raportare in ReGES:

La angajarea fiecarui nou salariat, se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza, urmatoarele date:

 • elementele de identificare ale angajatorului: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscala - CIF si sediul social - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;
 • elementele de identificare ale tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
 • data angajarii;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
 • datele din actele de studii de lunga durata ale persoanei, precum si datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor de calificare;
 • datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;
 • tipul contractului individual de munca;
 • durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;
 • salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;

 

Perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale se transmit in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii/data incetarii suspendarii.

 

Data incetarii contractului individual de munca se transmite cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca.

 

De asemenea, au fost introduse noi sanctiuni prin individualizarea abaterilor, astfel:

 

 1. Se abroga pragul de 5 salariati pana la care sanctiunea era unica si se stabileste sanctiunea la nivel de individ, astfel: “primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”
 1. Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 1. Primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 1. Primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 1. Nerespectarea obligatiei de a pastra o copie a contractului individual de munca la locul de munca in care salariatii isi desfasoara activitatea se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei;

In cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele mentionate la punctele 1 si 2 de mai sus, inspectorul de munca dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, supus controlului.

In acest caz, angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.

Noile reglementari aduc o noutate menita sa diminueze traficul de persoane. Astfel, este prevazut faptul ca primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Pentru sanctiunile contraventionale prevazute, contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda prevazuta la punctele 1-4 de mai sus, inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Sursa: ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 644 din data de 7 august 2017

 

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii ReGES/REVISAL, consiliere, selectie si recrutare.

La data de 09.02.2016, PayrollExpert S.R.L. a fost autorizata sa functioneze ca unitate protejata in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 republicata, Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

 

Contact

In cazul in care doriti sa primiti mai multe informatii cu privire la serviciile oferite de PayrollExpert si avantajele externalizarii, nu ezitati sa ne contactati.

 

PayrollExpert

Popa Tatu 70, Sector 1, Bucuresti 010806, Romania

Mobil : 0740 149 341; 0769 089 322

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

web: www.payrollexpert.ro