Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 79/11.01.2017

Codul fiscal – modificari 2017

OUG nr. 3/2017 aduce modificari structurale la Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala si alte acte normative in domeniu financiar contabil si fiscal. Va prezentam in cadrul acestui document principalele modificari operate care au incidenta asupra veniturilor din salarii, contributiilor sociale si a unor declaratii fiscale.

 Contributii sociale

Se elimina plafonul reprezentand suma echivalenta cu cinci salarii medii brute, aferenta bazei lunare de calcul a contributiilor de asigurari sociale (CAS), in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor.

Se introduce exceptia potrivit careia, persoanele care realizeaza venituri din investitii si/sau din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri daca in cursul anului fiscal realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor nu se mai datoreaza asupra sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, servicii medicale preplatite pe care furnizorii le ofera in mod direct abonatilor si nu prin intermediul asiguratorilor, in afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate, suportate de angajati, pe langa primele de asigurare voluntara de sanatate (conform Legii nr. 95/2006, republicata), in limita echivalentului in lei al sumei de 400 euro anual.

Scutire pentru zilieri

Remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri va fi exceptata de la plata contributiilor sociale obligatorii.

Impozit pe venit

Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in baza contractului individual de munca, incheiat pe durata determinata de 12 luni cu un angajator ce isi desfasoara activitatea sezonier si desfasoara una sau mai multe din urmatroarele activitati, conform CAEN:

(vezi art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific):

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare,

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata,

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere,

5590 - Alte servicii de cazare,

5610 - Restaurante,

5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente,

5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.,

5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.

Declaratii fiscale

A fost eliminata obligatia angajatorilor de a depune anual declaratia fiscala 205. Astfel, platitorii de venituri din salarii (sau asimilate salariilor) vor fi scutiti de depunerea declaratiei 205, incepand din 2018.

ATENTIE: Declaratia 205 se depune pana la data de 28.02.2017 pentru veniturile realizate in anul fiscal 2016.

 

Modificarile prezentate mai sus au intrat in vigoare la 01 Februarie 2017.

 

Salariul minim brut pe economie

Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.450 lei lunar, fara a include sporuri si alte adaosuri, pentru un program complet de lucru de 166 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.

 

Sursa: Ordonanta de Urgenta 3/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 16 din 06.01.2017 & HG nr. 1/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 15 din 06.01.2017