Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 78/11.01.2017

Noua procedura pentru scutirea programatorilor de la plata impozitului pe venit

Ministrului Finantelor a emis un Ordin care reglementeaza procedura de acordare a scutirii la impozitul pe venitul din salarii pentru programatori. Principala modificare consta in eliminarea conditiei ca angajatorul sa fi realizat in anul precedent venituri din vanzarea de softuri de 10.000 USD. Astfel, aceasta scutire este acordata inca de la inceputul unei activitati ce presupune crearea de programe pentru calculator.

 

Aspecte importante:

Scutirea se acorda angajatilor unui operator economic ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si al carui obiect de activitate il reprezinta crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta;

d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Documentele justificative pentru scutirea de impozit sunt: actul constitutive, organigrama societatii, fisa postului pentru angajatii ce beneficiaza de scutire, statul de plata intocmit separat pentru angajatii ce beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit, balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator. In copie, cu mentiunea “conform cu originalul”, vor fi anexate si diploma obtinuta la finalizarea studiilor de catre angajatii ce beneficiaza de scutire si copia contractului individual de munca.

Pentru simplificarea procedurilor, a fost prevazuta posibilitatea ca angajatorul sa pastreze documentele justificative in format electronic, cu conditia ca acestea sa fie semnate electronic cu certifical digital calificat.

Ocupatiile pentru care se acorda scutirea de impozit sunt: Administrator baze de date, Analist, Inginer de sistem in informatica,Inginer de sistem software, Manager de proiect informatic, Programator, Proiectant de sisteme informatice, Programator de sistem informatic.

Ordinul se aplica incepand cu 01 Februarie 2017.

 

Sursa: Ordinul nr. 2903/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 022/2017