Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 76/12.07.2016

Noi reguli de acordare a concediului pentru cresterea copilului

Incepand cu data de 01.07.2016, conditiile de acordare a concediului pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani se schimba ca urmare a modificarii OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului.

O prima modificare o reprezinta extinderea la 2 ani a intervalului din care se constituie stagiul de minim 12 luni luat in considerare la stabilirea indemnizatiei. Astfel, pot beneficia de indemnizatie si acele persoane care nu indeplinesc conditia stagiului de 12 luni in ultimul an dar care in ultimii 2 ani, anteriori datei nasterii copilului cumuleaza 12 luni de stagiu.

Valoarea indemnizatiei este de 85% din media venitului net al persoanei fizice realizat in ultimele 12 luni fara a mai fi impus un plafon superior.

Totodata, pentru persoanele in cazul carora indemnizatia pentru cresterea copilului a fost plafonata, iar veniturile sunt mai mari decat plafoanele existente, recalcularea indemnizatiei se va realiza din oficiu, in baza documentelor ce au stat la baza deciziei de acordare a indemnizatiei.

Veniturile luate in considerare pentru acordarea dreptului la indemnizatie pentru cresterea copilului sunt:

  • venituri din salarii si asimilate salariilor;
  • venituri din activitati independente - profesii libere;
  • venituri din agricultura si silvicultura.

Aceste venituri trebuie justificate prin documente si in functie de categoria de venit realizat se va prezenta documentul adecvat.

Conform noilor reglementari, in cazul in care parintele care a beneficiat de concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani isi va relua activitatea cu cel putin 60 zile anterior perioadei de 2 sau 3 ani a concediului, acesta va beneficia de un stimulent de insertie.

In cazul in care la nastere sunt sarcini multiple, incepand cu al doilea copil se acorda un supliment de indemnizatie calculat la nivelul de 85% din salariul minim brut pe economie.

Sursa: HG nr. 449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011 – publicata in Monitorul Oficial nr. 0473 din 24.06.2016

 

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii ReGES/REVISAL, consiliere, selectie si recrutare.

 

La data de 09.02.2016, PayrollExpert S.R.L. a fost autorizata sa functioneze ca unitate protejata in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 republicata, Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.