Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 54/11.07.2011

A fost publicat proiectul noii structuri a Registrului General de Evidenta a Salariatilor

Inspectia Muncii a publicat spre consultare specificatiile de completare a Registrului General de Evidenta a Salariatilor - ReGES, aferente solutiei tehnice ce va fi adoptata conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/2011.

Astfel, conform proiectului, ReGES in format XML va fi transmis integral, la fiecare actualizare a cel putin uneia din informatiile sectiunilor: `angajator`, `salariat`, `contract`. Fiecare salariat va fi transmis la fiecare modificare a registrului de salariati, indiferent daca modificarile au afectat sau nu informatiile corespunzatoare acestuia. Fiecare transmitere efectuata va contine imaginea actuala, in ansamblu, a angajatorului, spre deosbire de versiunea anterioara a sistemului, cand se transmiteau distinct doar entitatile actualizate.

In noua versiune a ReGES, sectiunea `contracte` va avea cea mai mare pondere a modificarilor intrucat in cadrul acestei sectiuni au fost introduse rubrici noi precum:

- Salariul;

- Sporurile si cuantumul acestora;

- Timpul de lucru;

- Repartizarea timpului de lucru;

- Stare contract: suspendat sau detasat;

- Data inceput si data de sfarsit a perioadei de detasare;

- Data reactivarii unui contract care a incetat la o data anterioara;

- Nationalitatea;

Registrul va fi intocmit in continuare, din punct de vedere al structurii tehnice, in format XML, iar conturile active on-line ale angajatorilor vor permite in continuare autentificarea, transmiterea si consultarea informatiilor proprii transmise. Fiecare transmitere cu succes a registrului, indiferent de modalitatea de transmitere, va fi confirmata prin generarea automata a unui cod unic de inregistrare in sistem.

Vom reveni pe acest subiect de indata ce varianta finala a ReGES va fi publicata in Monitorul Oficial.

Sursa: Inspectia Muncii

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial – intocmire si depunere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor.

Totodata PayrollExpert va ofera servicii administrare de personal, generare-semnare si depunere a declaratiei unice 112, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servicii de protectia muncii si PSI.