Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 56/17.08.2011

A fost publicata o noua Clasificare a Ocupatiilor din România

Ministerul muncii a elaborat un nou cod al ocupatiilor cu o structura conforma cu Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO 08. Astfel, a fost aprobata Clasificarea Ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere) care se va aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala. Aceasta clasificare este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupatiei.

In vederea asigurarii tranzitiei de la Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) la noua Clasificare a ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere), cele doua clasificari vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011.

Sursa: Ordinul MMSF 1832/2011 publicat in Monitorul Oficial numarul 561/08.08.2011

 

A fost publicata o noua versiune a aplicatiei REVISAL

In data de 15 August 2011, Inspectia Muncii a publicat o varianta imbunatatita a aplicatiei REVISAL pentru infiintarea si completarea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic.

Aceasta versiune a aplicatiei REVISAL asigura:

  • preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioara a aplicatiei REVISAL;
  • introducerea, modificarea si corectarea datelor din registru in conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;
  • validarea registrului generat din aplicatii proprii de gestiune a salariatilor, altele decat REVISAL;
  • generarea registrului in format electronic ce urmeaza a fi transmis catre ITM.

Aceasta aplicatie poate fi descarcata de pe pagina de web a Inspectiei Muncii .

 

PayrollExpert va pune la dispozitie serviciul de intocmire si transmitere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor. PayrollExpert respecta toate obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal, fiind societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Totodata PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servcii de protectia muncii si PSI.