Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 57/13.09.2011 sep 12, 2011

Noi facilitati acordate prin modificarea Codului fiscal

 

Noile reglementari modifica, printre altele, prevederile referitoare la termenul de plata a impozitului pe venituri din salarii si de asemenea, termenul de plata a contributiilor sociale. De asemenea, a fost introdusa optiunea de a depune trimestrial declaratia privind obligatiile de plata a impozitului pe venit, a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate. Va prezentam in continuare cateva detalii ale modificarilor operate de Ordonanta Guvernului numarul 30/2011.

 Termenul de plata a impozitului pe venit ramane in continuare data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. Prin exceptie, termenul de plata a impozitului pe venit aferent fiecarei luni se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor:

 

1) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

 

2) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

 

3) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

 

4) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au personal angajat pe baza de contract individual de munca.

 

Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica simpla a numarului de salariati cuprinsi in Declaratia unica 112, din fiecare luna a anului anterior, iar venitul total se stabileste pe baza informatiilor din situatiile financiare ale anului anterior.

 

 

Termenul limita de depunere a Declaratiei unice 112 ramane neschimbat, data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile. Prin exceptie platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, care indeplinesc conditiile de la punctele 1-4, pot depune trimestrial Declaratia unica 112 aferenta fiecarei luni a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

 

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor pot opta pentru depunerea Declaratiei unice 112 daca depun o declaratie prin care sa isi exprime aceasta optiune, pana la data de 25 septembrie 2011, inclusiv.

 

 

Mentionam ca depunerea trimestriala a Declaratiei unice 112 nu presupune agregarea informatiilor din cele trei luni ale trimestrului, ci consta in completarea si depunerea unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

 

 

 

De asemenea, a fost introdusa, complementar depunerii trimestriale a Declaratiei unice 112, optiunea platii trimestriale a contributiilor sociale patronale si individuale, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, pentru contribuabilii care indeplinesc conditiile de la punctele 1-4, de mai sus.

 

 

 

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor (cu exceptia persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si persoanelor fizice care exercita profesii libere, precum si a asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice care, potrivit legii, folosesc personal angajat) care se infiinteaza in cursul anului, aplica regimul trimestrial de declarare incepand cu anul infiintarii daca, odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.

 

Precizam ca, ori de cate ori in cursul trimestrului inceteaza calitatea de asigurat a unei persoane, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, au obligatia de a depune Declaratia unica 112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.

 

Toate aceste reglementari devin operationale incepand cu veniturile aferente lunii Octombrie 2011.

 

Au fost operate modificari privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice nerezidente, dupa dobandirea calitatii de rezident. Astfel, persoanele fizice nerezidente care isi stabilesc centrul intereselor vitale in România sau care sunt prezente in România pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile calendaristice, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive vor fi considerate rezidente la data indeplinirii uneia din cele doua conditii si vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din România, cat si din afara României, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in România.

 

Totodata, prin modificarile aduse Legii 571/2003, ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din fonduri externe nerambursabile au fost introduse in categoria veniturilor neimpozabile.

 

Sursa: Ordonanta de  Guvern nr. 30/2011 publicata in MOf, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011

 

 

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servcii de protectia muncii si PSI.

 

Totodata, PayrollExpert va pune la dispozitie serviciul de intocmire si transmitere a Registrului General de Evidenta a Salariatilor. PayrollExpert respecta toate obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal, fiind societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.