Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 58/19.09.2011 sep 19, 2011

Noi reglementari privind regimul strainilor in Romania

Prin Legea nr. 157/2011 a fost introdus documentul "Cartea albastra a UE". Acesta reprezinta un permis special de sedere in scop de munca care confera posesorului acestuia dreptul de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei. Acest document este obligatoriu pentru persoanele care nu au cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene.

 

De asemenea, o modificare importanta o reprezinta introducerea vizei pentru detasare si identificata prin simbolul D/DT. Acest tip de viza se elibereaza strainilor de catre Oficiul Roman pentru Imigrari si atesta dreptul de sedere si de munca in baza detasarii pe teritoriul României. Pana la introducerea acestui tip de viza, persoanele care solicitau intrarea pe teritoriul Romaniei in acest scop aveau la dispozitie viza pentru alte scopuri.

Precizam ca strainii carora li s-a acordat dreptul de sedere in scop de studii pot lucra pentru a-si completa mijloacele de intretinere numai cu fractie de norma, iar angajarea lor in munca se poate face numai in baza unei autorizatii de munca eliberate in conditiile prevazute de OUG nr. 56/2007.

Au fost modificate si conditiile de acordare a vizei de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale pe teritoriul Romaniei. Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice romane, care urmeaza sa realizeze o investitie pe teritoriul Romaniei.

Astfel, au fost ridicate plafoanele minime ale investitiilor care trebuie realizate de acestia in vederea acordarii acestui tip de viza. Conform noilor reglementari, valoarea investitiilor in cazul cetatenilor straini asociati intr-o societate cu raspundere limitata este de minim 100.000 de euro, iar in cazul actionarilor intr-o societate pe actiuni de minim 150.000 de euro. Anterior modificarii, plafoanele erau de 70.000 de euro in primul caz, si de 100.000 de euro in cel de-al doilea caz.

Sursa: Legea nr. 157/2011 publicata in Monitorul Oficial cu numarul 533 din data de 28 iulie 2011