Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 64/05.01.2012 ian 5, 2012

Modificari si completari ale Codului fiscal - 2012

Readucem in atentia dumneavoastra modificarile si completarile aduse Codului fiscal ce au intrat in vigoare la data de 01 Ianuarie 2012 si care au incidenta in sfera calculului salarial.

  • Se aduc completari referitoare la definirea functiei de baza in cazul salariatilor, restabilindu-se obligatia angajatilor care au incheiat contracte individuale de munca cu mai multi angajatori de a declara fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

 

Aceasta conditie a fost eliminata din Codul muncii prin Legea 40/2011. Dupa intrarea in vigoare a prevederilor Legii 40/2011, salariatul avea obligatia de a completa o declaratie cu privire la faptul ca beneficiaza de „deducerea personala” la un alt loc de munca, fara a fi obligat sa nominalizeze angajatorul. Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariatul are obligatia de a comunica fiecarui angajator, si societatea la care isi exercita functia pe care o considera de baza.

  • In sfera veniturilor supuse impozitului pe venit au fost incluse veniturile obtinute din orice sursa, atat din România, cat si din afara României de catre contribuabilii nerezidenti, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in România.

Astfel, in conformitate cu noile prevederi, persoanele fizice nerezidente pentru care centrul intereselor vitale este amplasat in România sau care  sunt prezente in România pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din România, cat si din afara României, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in România. Fac exceptie de la prevederile de mai sus persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care România are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, carora le sunt aplicabile prevederile conventiilor.

  • Ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din din fonduri externe nerambursabile au fost incluse in categoria veniturilor asupra carora nu se datoreaza impozit pe venit.
  • In conformitate cu noile prevederi ale articolului 59 din Codul fiscal, angajatorii nu mai au obligatia sa completeze si sa depuna fise fiscale. Prevederea se va aplica incepand din 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale si asimilate salariilor realizate dupa aceasta data.

Mentionam ca, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente anului 2011, rezida obligatia angajatorilor de a completa si sa depune fise fiscale. Termenul limita pentru depunerea fiselor fiscale aferente anului fiscal 2011 este 29 februarie 2012.

Conform prevederilor OG 30/2011, angajatorii au obligatia de a elibera, la cererea contribuabilului, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului fiscal, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Se face precizarea ca acest document nu este prevazut ca un formular tipizat.

  • Articolul 93(2) din Codul fiscal prevede faptul ca “platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat”. Asadar, fisele fiscale sunt inlocuite cu un alt document prin intermediul caruia se va raporta aceeasi informatie.
  • Totodata, incepand cu 1 ianuarie 2012, cota de impozit pe venit de 10% reprezentand plati anticipate, datorata asupra veniturilor din activitati independente, precum:

-          drepturi de proprietate intelectuala,

-          vanzarea bunurilor in regim de consignatie,

-          activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial,

-          activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil,

-          activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara,

se va aplica la diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa, potrivit Titlului IX2 din Codul fiscal.


Sursa: Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 publicata in Monitorul Oficial cu numarul 627 din data de 2 septembrie 2011

 

 

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii ReGES/REVISAL, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servcii de protectia muncii si PSI.

PayrollExpert respecta toate obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal, fiind societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.