Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 65/09.02.2012 feb 9, 2012

Fise fiscale 2011 - UPDATE 15.02.2012

In data de 14 februarie 2012 ANAF a emis un comunicat de presa prin care modifica procedura de depunere a fiselor fiscale aferente anului 2011. Principala modificare adusa prevede ca fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau sunt luati in evidenta fiscala, dupa caz.

 

In cazul fiselor fiscale intocmite pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare, acestea se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Asadar, fisele fiscale se vor depune centralizat la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul social societatea care a infiintat sediile secundare.

Fisele fiscale se depun de catre angajatori la reprezentantul teritorial fiscal in a carui raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau sunt luati in evidenta fiscala, dupa caz. Data limita de depunere a fiselor fiscale aferente anului fiscal 2011 este 29 februarie 2012.
Fisele fiscale se depun in format electronic, pe suport magnetic sau optic, insotite de un borderou privind continutul acestora, in doua exemplare, semnat si stampilat conform legii, in conformitate cu OMEF nr. 2293/2007. Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de catre ANAF, disponibil la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/FF/2011.html .

Fisa fiscala pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de unitatea care a incheiat contractele individuale de munca cu acestia. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului. Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii fisei fiscale.

Va reamintim faptul ca Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 elimina obligatia angajatorilor de a intocmi si depune fise fiscale pentru anul fiscal 2012. Pentru informatii suplimentare va rugam sa revedeti Buletinul legislativ numarul 59 din 22/09/2011 care poate fi consultat pe pagina de web PayrollExpert:

http://www.payrollexpert.ro/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=35&cntnt01origid=73&cntnt01pagelimit=10&cntnt01returnid=70

 

Sursa: Ordinul nr. 2293/2007 publicat Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 18.12.2007 & Comunicat de presa -  Nr. 10910131/ 14.02.2012

 

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii ReGES/REVISAL, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servcii de sanatate si securitate in munca, protectia si stingerea incendiilor.

PayrollExpert respecta toate obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal, fiind societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.