Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 67 mar 2, 2012

Noi reguli de acordare a concediului de crestere a copilului in anul 2012

Revenim asupra unei teme ce intra in actualitate si care vizeaza acordarea concediului de crestere a copilului cu durata de 12 sau 24 de luni. In conformitate cu prevederile OUG 124/2011, intrate in vigoare la data de 1 martie 2012, o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului va trebui alocata parintelui sau tutorelui care nu a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului. Acest drept este netransferabil si se refera numai la situatiile in care copii s-au nascut dupa data de 01 martie 2012.

 

Pe scurt, daca mama a fost cea care a beneficiat de concediu de crestere a copilului, o luna din acest concediu ii va reveni tatalui. In cazul in care tatal a ales sa beneficieze de acest concediu, o luna din acesta ii va reveni mamei.

Aceasta prevedere devine operationala numai in situatia in care ambii parinti/tutori indeplinesc conditiile de acordare a concediului de crestere a copilului. Adica, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pe durata efectuarii concediului de crestere a copilului cu durata de o luna, parintele/tutorele care beneficiaza de acest drept, va primi o indemnizatie ce se va stabili prin raportare directa la veniturile obtinute de acesta in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.

In acest sens, solicitantul va intocmi si depune dosarul de acordare a acestui drept la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta.

Indemnizatia pentru concediu de crestere a copilului se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de:

  • copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
  • actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, in cazul persoanelor care au adoptat copilul, carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore;
  • actele doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare de minim 12 luni anterioare datei nasterii copilului;
  • dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
  • dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;
  • orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Ordonanta mai prevede ca in situatia in care parintele/tutorele indreptatit sa efectueze o luna de concediu de crestere a copilului nu va solicita acest drept, celalalt parinte nu poate beneficia de concediu in locul acestuia, adica dreptul este netransferabil.

Asadar, daca mama a beneficiat de concediu de crestere a copilului pe o durata de 11 luni sau 1 an si 11 luni, conform optiunii exprimate, iar tatal nu solicita dreptul de a beneficia de o luna de concediu de crestere a copilului, acest drept se pierde, iar mama trebuie sa revina la locul de munca sau sa solicite concediu fara plata pentru cresterea copilului.

Prevederile privind durata concediului de crestere a copilului, conform optiunii exprimate, si valorile minime si maxime ale indemnizatiei, raman neschimbate. Astfel, parintele sau tutorele poate opta pentru :

  • concediul de crestere a copilului pentru o durata de 12 luni, cu o valoare a indemnizatiei de 75% din media veniturilor nete din ultimile 12 luni anterioare datei nasterii copilului, indemnizatie care nu poate fi mai mica decat valoarea a 1,2*indicatorul social de referinta si nici mai mare de 6,8*indicatorul social de referinta;
  • concediul de crestere a copilului pentru o durata de 24 de luni, cu o valoare a indemnizatiei de 75% din media veniturilor nete din ultimile 12 luni anterioare datei nasterii copilului, indemnizatie care nu poate fi mai mica de 1,2*indicatorul social de referinta si nici mai mare de 2,4*indicatorul social de referinta.

Pentru anul 2012, indicatorul social de referinta are valoarea de 500 de lei, asa cum a fost stabilita prin OUG 126/2008.

De asemenea, reamintim faptul ca incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor prevazute de OUG 111/2010, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: OUG 124/2011 publicat in Monitorul Oficial nr. 938 din data de 30 decembrie 2011

 

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii ReGES/REVISAL, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servcii de protectia muncii si PSI.

PayrollExpert respecta toate obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal, fiind societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.