Contact: 0769 089 322 sau 0740 149 341

Buletin legislativ nr. 68 iul 3, 2012

ANAF preia administrarea contributiilor de asigurari sociale de stat datorate de persoanele fizice

 

Incepand cu 1 iulie 2012 se modifica modul de reglementare a asigurarilor sociale si se abroga OUG nr. 58/2010 privind contributiile la asigurarile sociale pentru conventii civile si drepturi de proprietate intelectuala.


La aceeasi data, ANAF preia de la Casele de Pensii administrarea contributiilor de asigurari sociale, datorate de catre persoanele fizice ce indeplinesc in mod individual obligatia platii si declararii. Astfel, de la 01 Iulie 2012 Casa Nationala de Pensii Publice va preda organelor fiscale din subordinea ANAF, in vederea colectarii, creantele reprezentand contributiile de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, stabilite si neachitate pana la 30 iunie 2012.

 

De asemenea, ANAF introduce Formularul 600 - "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" prin intermediul caruia vor fi declarate veniturile supuse contributiei la asigurarile sociale de stat.

 

Astfel, contribuabilii vor declara veniturile supuse contributiei la asigurarile sociale intr-un an calendaristic, intr-un mod similar declaratiei anuale de venit global.

 

Au obligatia sa depuna declaratia pentru veniturile ce constituie baza de calcul a contributiei la asigurarile sociale de stat, urmatoarele categorii de contribuabili:

 

  • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
  • membrii intreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

 

Nu au obligatia depunerii declaratiei:

 

  • pensionarii ;
  • persoanele care realizeaza alte venituri supuse contributiei la asigurarile sociale sau sunt deja asigurati in sistemul public de pensii, realizand venituri  de natura salariala sau alte venituri supuse contributiei la asigurarile sociale.

 


Contributia individuala datorata de persoanele fizice se va achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.

 

Baza de calcul a contributiei datorate la asigurarile sociale pentru pensie este plafonata superior si nu poate depasi valoarea a 5 salarii medii brute pe economie, utilizate la elaborarea bugetului asigurarilor sociale.

 

Totodata, baza de calcul a contributiei datorate la asigurarile sociale de stat este plafonata inferior, aceasta neputand fi stabilita la o valoare mai mica de 35% din salariu mediu brut pe economie utilizat la elaborarea bugetului asigurarilor sociale.

 

Declaratia 600 se depune la organul fiscal in raza teritoriala a caruia isi are domiciliul persoana fizica ce datoreaza contributia de asigurari sociale de stat sau la organul fiscal in raza teritoriala a caruia se afla adresa unde contribuabilul locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Declaratia privind venitul asigurat in sistemul public de pensii se depune, pe suport hartie la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In acest caz, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal  sau data depunerii la posta, dupa caz.

De asemenea, Declaratia 600 se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica. In acest caz, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, asa cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor.

 

Pentru anul 2012, declaratia se depune pentru lunile Iulie 2012 - Decembrie 2012. Ordinul ANAF 874/2012 nu a stabilit termenul de depunere a declaratiei.

 


Sursa:

 

OUG 125/2011 publicata in MOf numarul 938 din 30.12.2011

 

Ordinul ANAF nr. 874/2012 publicat in MOf numarul 421 din 25.06.2012

 

 

 

 

PayrollExpert va pune la dispozitie servicii de calcul salarial, administrare personal – evidenta muncii ReGES/REVISAL, consiliere, selectie si recrutare, evaluare personal si evaluarea climatului organizational, servcii de protectia muncii si PSI.

 

PayrollExpert respecta toate obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal, fiind societate comerciala inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.